Tổng kết hoạt động năm 2022 và định hướng kế hoạch năm mới

08/01/2023

Ngày 7/1/2023, tại Ninh Thuận, Tập đoàn Đèo Cả tổ chức họp Hội đồng quản trị. Nội dung cuộc họp cuối năm để tổng kết hoạt động năm 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023.

Tham dự cuộc họp quan trọng này có đầy đủ các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng cố vấn, ban điều hành, các ban chuyên môn, ban điều hành dự án, ban điều hành các công ty thành viên và các nhân viên tiêu biểu năm 2022 của hệ thống.

Toàn cảnh cuộc họp

Hội đồng Quản trị lần lượt được nghe các báo cáo theo các nhóm quản việc, quản người, quản lợi nhuận. Trong đó, Văn phòng Hội đồng quản trị giới thiệu sơ đồ tổ chức mới, phân công nhiệm vụ Hội đồng Quản trị, ban điều hành; Khối quản việc về đầu tư, đấu thầu thi công phát triển dự án, thi công - xây lắp, quản lý vận hành; Khối quản người về công tác nhân sự, chế độ chính sách, công tác đào tạo; Khối quản lợi nhuận về doanh thu - chí phí, thu chi ngân sách, IPO và huy động vốn. Hội đồng quản trị cũng được nghe báo cáo một số nội dung khác như công tác Đảng - Đoàn và hoạt động xã hội, hoạt động tư vấn.

Theo đó, với khối lượng công việc rất lớn trong năm 2023 và những năm tiếp theo, Hội đồng Quản trị đã định hướng phát triển Tập đoàn theo mô hình holdings, hoàn thiện hệ sinh thái, nâng cao vai trò các công ty thành viên tạo thành các mũi sản xuất, kinh doanh độc lập với Tập đoàn. Trong khi đó, HHV ngoài thế mạnh quản lý vận hành sẽ đẩy mạnh mảng thi công xây lắp. Công ty ICV sẽ làm nhiệm vụ khai thác và sản xuất vật liệu (đá thành phẩm, trạm trộn bê tông xi măng…), thi công xây lắp, quản lý vận hành các dự án phía Bắc. Công ty DCC sẽ đẩy mạnh hoạt động thi công xây lắp.

Đối với mảng đầu tư, công tác phát triển dự án đến cuối năm 2022 ghi nhận đã xúc tiến 12 dự án PPP về hạ tầng giao thông với tổng mức đầu từ lên tới 199.014 tỷ đồng, tham gia nghiên cứu 12 dự án bất động sản, xúc tiến hợp tác đầu tư với 7 đối tác trong nước và 5 đối tác nước ngoài.

Kế hoạch năm 2023, nhóm đầu tư sẽ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án trong danh mục đầu tư, thúc đẩy triển khai và cụ thể hoá các công việc với các đối tác đã xác lập, đồng thời tìm kiếm các đối tác tiềm năng trong và ngoài nước để cùng hợp tác.

Ông Nguyễn Quang Vĩnh - Tổng giám đốc báo cáo tại buổi họp

Đối với công tác đấu thầu, báo cáo của Ban điều hành cho biết, công tác này năm 2022 đã kiện toàn bộ máy nhân sự đấu thầu và hồ sơ năng lực. Trên cơ sở đó đã thu được những kết quả khả quan. Tập đoàn đã trúng các gói thầu đường ven biển Bình Định, thi công nâng cấp, mở rộng đường đèo Prenn (Lâm Đồng), cao tốc Quãng Ngãi - Hoài Nhơn với tổng giá trị lên tới hơn 6.000 tỷ đồng, dự án khu đô thị Tây Nam thành phố Bắc Giang với giá trị 7.000 tỷ đồng.
Năm 2023 này, nhóm đấu thầu sẽ tập trung tham gia các dự án mà Tập đoàn đang có thế mạnh như các công trình hầm, đường, cầu, tham gia một số dự án thuộc lĩnh vực khác như đường sắt, cảng hàng không, các dự án bất động sản để từng bước xây dựng năng lực của Đèo Cả, định hướng phát triển dài hạn cho giai đoạn sau năm 2025.

Ông Ngọ Trường Nam - Tổng giám đốc báo cáo tại buổi họp

Đối với mảng thi công xây lắp, năm 2022 tham gia thi công 20 gói thầu, đạt sản lượng khoảng 4.205 tỷ đồng tăng hơn 4% so với năm 2021, trong đó đã hoàn thành một số dự án trọng điểm như Trung Lương - Mỹ Thuận, Cửa Lục 1, Hầm Bao biển, Cam Lộ - La Sơn.

Năm 2023 này, kế hoạch Ban điều hành đặt ra tổng sản lượng xây lắp đạt 5.614 tỷ đồng, đạt doanh thu 5,333 tỷ đồng. Đối với công tác nhân sự, trong năm tăng 780 nhân sự. Tuy nhiên, nhu cầu tuyển dụng mới vẫn cần hơn 1.000 nhân sự để đáp ứng với nhu cầu công việc sắp tới. Công tác phát triển Đảng, đoàn, hoạt động xã hội cũng được Hội đồng quản trị quan tâm yêu cầu đẩy mạnh hơn nữa.

Ông Hồ Minh Hoàng - Chủ tịch HĐQT kết luận cuộc họp.

Các nội dung báo được các thành viên hội đồng cố vấn đánh giá, phân tích, tham mưu và được Chủ tịch Hội đồng quản trị kết luận. Với năng lực, kinh nghiệm và sự chủ động, Tập đoàn Đèo Cả đặt mục tiêu hoàn thành các công việc trong năm 2023 đáp ứng sự kỳ vọng của Chính phủ, các bộ ngành và người dân.

T.T