Từ mâu thuẫn, xung đột nơi công sở để nâng cao giá trị cá nhân và tổ chức, một nội dung đào tạo thiết thực

21/12/2018

Lý thuyết mâu thuẫn, xung đột nơi công sở

Trong bối cảnh hội nhập đa văn hóa nói chung, môi trường công nghiệp, tốc độ thay đổi của xã hội như vũ bão, dẫn đến sự tương tác giữa người với người ngày càng tăng. Áp lực công việc dẫn tới phát sinh nhiều mâu thuẫn, xung đột mọi lúc, mọi nơi, ở nhiều cấp độ khác nhau, giữa các cá nhân, bộ phận tạo ra nhiều hệ lụy.

Vậy nguyên nhân xảy ra mâu thuẫn, xung đột từ đâu? Hệ quả ra sao đối với cá nhân và tổ chức? Giải pháp là gì?

Hầu hết nguyên nhân xảy ra mâu thuẫn, xung đột là do kỹ năng giao tiếp kém, bất đồng quan điểm, cảm thấy vi phạm lợi ích, ganh đua, đố kị, xúc phạm danh dự, khác biệt niềm tin – suy nghĩ. Các cặp mâu thuẫn, xung đột thường thấy là giữa nhân viên với nhân viên, nhân viên với cấp trên, nhân viên cũ với nhân viên mới, bộ phận này với bộ phận khác, nội bộ và bên ngoài.

Mâu thuẫn, xung đột có hai mặt. Mặt tiêu cực, làm giảm năng suất lao động; suy giảm sự đoàn kết, phối hợp, sáng tạo; gia tăng những nghi kỵ, thù hằn lẫn nhau; hao tổn năng lượng; ảnh hưởng đến nền tảng văn hóa, hình ảnh uy tín thương hiệu của cá nhân và tổ chức.

Bên cạnh mặt tiêu cực, mâu thuẫn xung đột còn có mặt tích cực là thúc đẩy sự phát triển, vì nếu không có dễ làm cho người ta tự mãn, thiếu sáng tạo. Giải pháp để hạn chế những mâu thuẫn xung đột xảy ra là luôn luôn có thái độ tích cực trước mọi vấn đề; có kỹ năng lắng nghe, kỹ năng nói; biết kiểm soát cảm xúc bản thân; nhìn nhận vấn đề khách quan, đưa ra những lý lẽ có cơ sở và lập luận logic thuyết phục. Ngoài ra, khi có mâu thuẫn xung đột, các cá nhân có liên quan cần có những thái độ cầu thị, bình tĩnh, biết nhường nhịn, rút lui cần thiết.

Đẩy mạnh đào tạo nâng cao kỹ năng quản lý xung đột và gia tăng giá trị cá nhân

Trong môi trường lao động công sở năng động tại tập đoàn của chúng ta, sức ép cạnh tranh ngày càng lớn và yêu cầu càng nhanh đòi hỏi mỗi người lao động cần có nhận thức rõ về những mâu thuẫn xung đột xảy ra từ đó sáng suốt tìm ra những nguyên nhân và giải pháp hợp lý để xử lý nhằm hạn chế mặt tiêu cực và thúc đẩy sự phát triển chung cho cả cá nhân và tổ chức.

Từ những lý thuyết nêu trên, đặt ra cho công tác đào tạo để làm sao giảm thiểu mặt tiêu cực, đồng thời gia tăng giá trị tích cực là việc làm cần thiết trong hệ thống của chúng ta.

Và, nâng cao kỹ năng quản lý xung đột nơi công sở để phát huy sự vươn lên, sáng tạo trong công việc đạt hiệu quả cao là một trong những nội dung đào tạo quan trọng cho cán bộ công nhân viên trong toàn hệ thống trong thời gian tới đây.

Trong năm qua, đã có nhiều lớp đào tạo trong hệ thống tập đoàn, trao đổi chia sẻ nhiều nội dung bổ ích như: “Kỹ năng giao tiếp, ứng xử & giải quyết vấn đề”, “Kỹ năng phục vụ khách hàng”, “Nâng cao năng suất cá nhân”, “Kỹ năng lãnh đạo, quản lý”… Tất cả những chương trình đào tạo đó đều nhận được sự hưởng ứng tích cực từ phía cán bộ công nhân viên. Hiệu quả tăng năng suất lao động từ đó ngày càng được nâng cao.

TS. Nguyễn Văn Sáng