Cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong (hầm Tuy An)

Tổng quan

Dự án thành phần đoạn Chí Thạnh - Vân Phong thuộc cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021- 2025. Gói thầu XL01 được liên danh các nhà thầu gồm: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả, Tổng công ty Thăng Long - CTCP, Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô, Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc, Công ty Cổ phần Xây dựng Dịch vụ và Thương Mại 68 thực hiện.

Gói thầu XL01 có chiều dài 24km (tổng dự án là 48km), từ Km 0 đến Km 24 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Trong giai đoạn phân kỳ hiện nay, tuyến đường được đầu tư với quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17m. Tổng giá trị gói thầu là 4.300 tỷ đồng. Trên tuyến, ngoài phần đường còn có 1 hầm dài hơn 1km và 16 cầu (11 trên tuyến chính và 5 cầu trên tuyến ngang và nút giao).

Dự án được khởi công đầu năm 2023, dự kiến hoàn thành cơ bản vào năm 2025.

Thông tin dự án

Tên dự án

Dự án thành phần đoạn Chí Thạnh - Vân Phong

Loại, cấp công trình

Công trình giao thông, cấp I

Tổng mức đầu tư

10.773 tỷ đồng

Thời gian hoàn thành

2023 – 2025

Địa điểm thực hiện

Tỉnh Phú Yên - Tỉnh Khánh Hòa