Cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45

Tổng quan

Dự án Cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 là dự án thành phần nằm trong Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Dự án có chiều dài toàn tuyến khoảng 63km. Điểm đầu dự án tại nút giao Mai Sơn (Km274+065) thuộc địa phận huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình; điểm cuối tại Km337+000 sau vị trí giao đường Nghi Sơn - Thọ Xuân, thuộc địa phận huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu liên danh thực hiện gói thầu XL12.

Thông tin dự án

Tên dự án

Cao tốc Mai Sơn - Quốc Lộ 45

Loại, cấp công trình

Công trình giao thông cấp I

Tổng mức đầu tư

12.918 tỷ đồng

Giá trị gói thầu

1.345 tỷ đồng; Tập đoàn thi công 1.005 tỷ đồng

Thời gian thực hiện

2020 - 2022

Địa điểm thực hiện

Tỉnh Ninh Bình và tỉnh Thanh Hóa

Các đơn vị thành viên Tập đoàn Đèo Cả thực hiện

Thi công gói thầu XL12