Dự án Cầu Cửa Lục 1 (Cầu Tình Yêu)

Tổng quan

Dự án cầu Cửa Lục 1 có chiều dài toàn tuyến 4,265km. Điểm đầu dự án giao với tuyến Đường nối Khu công nghiệp Cái Lân qua Khu công nghiệp Việt Hưng đến đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn thuộc địa phận phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long; điểm cuối giao với QL279 tại Km24+750 thuộc địa phận xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ (cũ).

Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu liên danh thực hiện.

Thông tin dự án

Tên dự án

Cầu Cửa Lục 1

Loại, cấp công trình

Công trình giao thông cấp II, dự án nhóm B

Tổng mức đầu tư

2.110 tỷ đồng; Tập đoàn thi công 567 tỷ đồng

Thời gian thực hiện

Năm 2019 - 2022

Địa điểm thực hiện

Thành phố Hạ Long và huyện Hoành Bồ (cũ), tỉnh Quảng Ninh

Các đơn vị thành viên Tập đoàn Đèo Cả thực hiện

- Tư vấn lập dự án đầu tư

- Thiết kế kỹ thuật, thiết kế BVTC, đảm bảo ATGT thủy, bảo hiểm công trình

- Thi công: Cầu dẫn phía Hạ Long từ trụ T1 đến T3 và Cầu dẫn phía Hoành Bồ từ trụ T8  mố M2