Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm – Vĩnh Hảo

Tổng quan

Tên dự án: Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm – Vĩnh Hảo thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020.

Tổng chiều dài toàn tuyến: Tổng chiều dài Dự án 78,5Km (địa phận Khánh Hòa dài 5Km, địa phận Ninh Thuận dài 63Km và địa phận Bình Thuận là 12Km).

Tổng mức đầu tư: 8.925 tỷ đồng

Thông tin dự án

Tên dự án

Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm – Vĩnh Hảo thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020

Loại, cấp công trình

Công trình giao thông cấp I

Tổng mức đầu tư

8.925 tỷ đồng

Thời gian thực hiện

 Từ tháng 07/2021 - năm 2023

Địa điểm thực hiện

Tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Bình Thuận